Who is your favorite American player?

Auston Matthews
21% (82 votes)
Jason Robertson
6% (22 votes)
Tage Thompson
10% (39 votes)
Matthew Tkachuk
7% (29 votes)
Patrick Kane
23% (91 votes)
Other
32% (125 votes)
Total votes: 388

Poll

Who is your favorite American player?
Auston Matthews
21%
Jason Robertson
6%
Tage Thompson
10%
Matthew Tkachuk
7%
Patrick Kane
23%
Other
32%
Total votes: 388